Суббота, 04.12.2021, 01:38

ДОВІРЕНІСТЬ
 


___. __________2014р.                                                                             м. Слов’янськ
 
      Ми, жителі під`їзду №___ в будинку №___ по вул. ________________в місті Слов’янськ відповідно до  ст. 42 ЦПК України, надаємо дану довіреність  _____________________, який мешкає в нашому під‘їзді в кв. №___ будинку №____по вул. ______________ в місті Слов’янськ         .
     Ми уповноважуємо його бути нашим представником(десятником) від під`їзду №___ в будинку №___ по вул. __________ в місті Слов’янськ на загальних зборах всього будинку при розгляданні питань по  діяльності Територіальної Громади міста Слов’янська від  нашого будинку.  

      Для цього надаємо йому право від нашого імені вибирати уповноваженого Територіальної Громади нашого будинку та приймати рішення  на загальних зборах по організаційних та інших питаннях по діяльності Територіальної Громади  будинку ____ по вул. _________ в місті Слов’янськ від нашого іме3ні. Дану довіреність можна відкликати шляхом письмового відзиву більшістю підписів мешканців, тим самим припинивши повноваження представника. Відзив довіреності відбувається шляхом подачі письмової заяви на ім‘я уповноваженого Територіальної Громади свого будинку.
Довіреність видана терміном на один рік, дійсна  до ____________2015року.
 

Прізвище, ім’я, по-батькові жителя  м. Слов’янськ

Адреса, телефон

Підпис власника