Суббота, 04.12.2021, 02:47

                         Концепцiя народної економiки (наочна, спрощена)


                                      Єдина краïна – двi системи!

Країна Украïна

Держава «УКРАЇНА»

Народ України, територiальнi громади

Фiзична особа

Людина, громадянин України

Представницька демократiя

Беспосередня демократiя (пряма демократiя)

Посадова, службова особа

Договiр людей, громадян Украïни

Юридична особа

Уповноважений у справах (некомерцiйний агент)

Найманi працiвники

Виробники, iнвестори власною працею

Комерцiя (торгiвля, лихварство, прибуток)

Некомерцiя (виробництво, соцiальний ефект)

Оподаткування

Самооподаткування

Державний реєстратор

Народний реєстратор

Фiзична особа-пiдприємець

Народний пiдприємець

ТОВ, ВАТ, ЗАТ, ТДВ…

Народне пiдприємство (договiр пiдприємцiв)

Корпорацiя (договiр юридичних осiб)

Народний консортциум (договiр пiдприємств)

Резиденти країни Україна

Резиденти краïни Украïна

Резиденти держави «УКРАЇНА»

Нерезиденти держави «УКРАЇНА»


Президент – глава Держави i виступає вiд ïï iменi.

Посольства, представництва, консульства, iнститути релігій не є резидентами Держави "УКРАЇНА", а також країни України..